เทศบาลตำบลห้วยยาง
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.huayyang.go.th
นายวินยง  รับสมบัติ
นายวินยง รับสมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง
089-8645949
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
6   คน
สถิติทั้งหมด
351550   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2554

ข่าวประกาศทั้งหมด

ค้นหาจาก :
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยาง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 08/10/2564   500
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลตำบลห้วยยาง 22/09/2564   481
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ประจำปีงบประมาณ 2563 03/02/2563   511
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส 3) ประจำปี 2563 30/03/2563   416
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพศ2563 01/06/2563   519
ประกาศ เทศบาลตำบลห้วยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 04/08/2564   441
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ 8 06/05/2564   485
คำสั่งเทศบาลตำบลห้วยยาง เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี 05/05/2564   517
ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 05/04/2564   489
ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 บ้านโคกกลาง 05/04/2564   503
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในเขตเทศบาลตำบลห้วยยาง 29/03/2564   456
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 และโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 24/03/2564   375
ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกล่าม หมู่ที่5และบ้านโคกใหญ่ หมู่7 24/02/2564   379
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่5 บ้านโคกล่าม และบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่7 24/02/2564   365
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยยาง เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง และนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง 25/02/2564   369
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 16/02/2564   393
แบบแจ้งความประสงค์ขอใช้เสียงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง หรือนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง 16/02/2564   439
การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศ แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง จำนวน และสถานที่ปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง 16/02/2564   450
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัสน์ ภายในเทศบาลตำบลห้วยยาง 15/02/2564   377
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง 04/02/2564   424
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง 04/02/2564   422
ประกาศตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(อุทกภัย) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 23/11/2563   395
ประกาศตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(อุทกภัย) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 23/11/2563   354
ประกาศตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(อุทกภัย) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 23/11/2563   347
ประกาศตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(อุทกภัย) บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 23/11/2563   305
ประกาศตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(อุทกภัย) บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 23/11/2563   341
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(อุทกภัย)บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 (โครงการที่ 3) 05/11/2563   345
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(อุทกภัย)บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7(โครงการที่ 3) 05/11/2563   324
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(อุทกภัย)บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 05/11/2563   310
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(อุทกภัย)บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7(โครงการที่ 2) 05/11/2563   327
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(อุทกภัย)บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่7 05/11/2563   296
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(อุทกภัย)บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7(โครงการที่ 1) 05/11/2563   316
ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(อุทกภัย) บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5(โครงการที่ 2) 05/11/2563   302
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (อุทกภัย)บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 05/11/2563   321
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(ุอุทกภัย)บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 05/11/2563   310
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(อุทกภัย) บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 05/11/2563   295
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 07/10/2563   311
ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 23/09/3106   364
ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 18/09/2563   377
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 22/09/2563   335
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 22/09/2563   338
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 21/09/2563   306
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 01/09/2563   297
ประกาศตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 17/09/2563   554
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 17/09/2563   300
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 14/09/2563   311
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 09/09/2563   376
ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 09/09/2563   353
ประกาศตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (อุทกภัย) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่6 08/09/2563   356
ประกาศตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (อุทกภัย) บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 08/09/2563   320


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>