เทศบาลตำบลห้วยยาง
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.huayyang.go.th
นายวินยง  รับสมบัติ
นายวินยง รับสมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง
089-8645949
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
22   คน
สถิติทั้งหมด
293557   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2554

กองการศึกษา

นาวสาวสุชัญญา พิมทอง
รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยยาง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
087-8110641
นางสาวจิตอัมพรตะวัน จันทร์ศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
0-4330-6885
นางสาวปาริชาติ เงินขาว
ครู คศ.1
0-4330-6885
นางพิจิตร จะตุเทน
ครู คศ.1
0-4330-6885
นางยุวดี หม่องคำหมื่น
ครู คศ.2
080-3249399
นางสาวพณิดา สวัสดี
ผู้ดูแลเด็ก
0-4330-6885
นางรุ่งราตรี นามวิเศษ
ผู้ดูแลเด็ก
0-4330-6885
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0-4330-6885