เทศบาลตำบลห้วยยาง
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.huayyang.go.th
นายวินยง  รับสมบัติ
นายวินยง รับสมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง
089-8645949
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
124   คน
สถิติทั้งหมด
331401   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2554

สำนักปลัดเทศบาล

นางบุษยมาศ กู่ชัยภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0914183541
นางสาวรัชฎาวรรณ คำก้อน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
0-4330-6886
ว่าง
นิติกรปฎิบัติการ
0-4330-6885
นายศิรินคร มาตรา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
0-4330-6885
นางศศิธร เนื่องมัจฉา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
0-4330-6885
จ.อ.สถิตย์ โพธิรส
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
0-4330-6885
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นาง วัลยา นิลหล้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
0-4330-6885
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.
0-4330-6885
นางจุฑามาศ ไกรสร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0-4330-6886
นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์ศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
043-306885
นายวิชิด รับสมบัติ
พนักงาน่ขับรถยนต์
043-306885
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
0-4330-6885
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
0-4330-6885