เทศบาลตำบลห้วยยาง
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.huayyang.go.th
นายวินยง  รับสมบัติ
นายวินยง รับสมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง
089-8645949
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
69   คน
สถิติทั้งหมด
331346   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2554

กองคลัง

นางสาวสุพัฒน์ บรรณกิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
0-4330-6885
ว่าง
นักวิชาการการเงินและบัญชี ปก./ชก.
0-4330-6885
นางสาวนภาภัทร เสนาฤทธิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
043-306885
นางสาวสุพัตรา มูลสาร
้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
043306885
นางสวัสใจ วงษาจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
0-4330-6885
นายชราวุฒิ จารเครือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0-4330-6885
นางสาว ภัทราวดี รัฐวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
0-4330-6885
นางสาวจิราพร พลศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
0-4330-6885
นางสาวนภา พินิจมนตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
0-4330-6885
นางสาวศิริยา มาตตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
0-4330-6885