เทศบาลตำบลห้วยยาง
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.huayyang.go.th
นายวินยง  รับสมบัติ
นายวินยง รับสมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง
089-8645949
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
293558   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2554

คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
การแจ้งถมดิน    257.54k
การแจ้งขุดดิน    257.59k
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร    299.42k
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร    329.6k
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลง    251.87k
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อ    290.47k
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยาง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง    556.48k
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยาง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง    635.92k
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยาง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อสมัครเป็นสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง    674.7k
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยาง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง    622.47k
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยาง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง    549.46k
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยาง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและ ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง    578.04k
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยาง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง    551.83k
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยาง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรับชำระภาษีป้าย ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง    527.99k
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยาง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง    549.58k
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยาง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง    487.52k
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยาง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง    698.18k
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยาง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง    665.21k
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยาง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อแจ้งถมดิน ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง    486.79k
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยยาง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อแจ้งขุดดิน ในสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง    494.5k


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>