เทศบาลตำบลห้วยยาง
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.huayyang.go.th
นายวินยง  รับสมบัติ
นายวินยง รับสมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง
089-8645949
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
111   คน
สถิติทั้งหมด
331388   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2554

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

15/11/2023   จ้างจ้างเหมาบริการแต่งหน้านางรำตามโครงการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2023   จ้างจ้างเหมารถรับ - ส่งประชาชน (นางรำ) เพื่อเข้าร่วมโครงการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลนานาชาติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2023   จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งประชาชน(นางรำ) เพื่อเข้าร่วมโครงการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลนานาชาติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2023   จ้างจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2023   ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์และถ้วยรางวัล จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2023   จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2023   จ้างโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลสำหรับอุปโภค-บริโภคบ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2023   จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/09/2023   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2023   จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง และกองการศึกษา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2023   จ้างซ่อมแซมเครื่องปรุบอากาศภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2023   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2023   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2023   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2023   จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2023   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2023   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 บริเวณถนนหลังโรงเรียนยางคำพิทยาคม ถึงทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข ขก.ถ.67-004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2023   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 บริเวณบ้านนายทองคำ แสนรัก ถึงไร่นายบัวแก้ว เกชิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2023   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยางพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2023   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2023   ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาลจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2023   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2023   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2023   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง ไปบ้านนา โป่ง ตำบลหัวนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2023   จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทาง ขก.ถ.67-001 กม.ฑ 1+500 บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2023   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2023   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2023   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2023   จ้างจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อพัฒนางานบริการและส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/08/2023   ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง