เทศบาลตำบลห้วยยาง
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.huayyang.go.th
นายวินยง  รับสมบัติ
นายวินยง รับสมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง
089-8645949
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
293558   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2554

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

19/05/2023   จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง รถเฉพาะกิจ (รถน้ำอเนกประสงค์) หมายเลขทะเบียน ผธ-924 ขอนอก่น จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2023   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนักบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2023   จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างตามโครงการประเพณีสงกรานต์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2023   จ้างเหมาหมอลำ ตามโครงการประเพณีสงกรานต์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/04/2023   จ้างจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีสงกรานต์ฯ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2023   ซื้อจัดซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้งฯ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2023   ซื้อจัดซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้งฯ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/04/2023   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ ตามโครงการประเพณีสงกรานต์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/04/2023   ซื้อจัดซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2023   ซื้อจักซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2023   ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2023   ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/03/2023   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2023   จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง จำนวน 11 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2023   ซื้อชุดตรวจสารเสพติด ชนิดหยด จำนวน 550 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2023   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.67-008ช่วง กม.1+600-กม.1+960 หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/02/2023   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.67-010 จาก กม.0+000-กม.0+850 หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31/01/2023   ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2023   ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/01/2023   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.67-008ช่วง กม.1+600-กม.1+960 หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/01/2023   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.67-008ช่วง กม.1+600-กม.1+960 หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/01/2023   ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/01/2023   ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2023   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.67-010 จาก กม.0+000-กม.0+850 หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/01/2023   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.67-008ช่วง กม.1+600-กม.1+960 หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/01/2023   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.67-010 จาก กม.0+000-กม.0+850 หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/01/2023   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.67-008ช่วง กม.1+600-กม.1+960 หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/01/2023   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.67-008ช่วง กม.1+600-กม.1+960 หมู่ที่1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/01/2023   จ้างจ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2023   จ้างเหมาเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการด้านร่างกายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566