เทศบาลตำบลห้วยยาง
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.huayyang.go.th
นายวินยง  รับสมบัติ
นายวินยง รับสมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง
089-8645949
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
25   คน
สถิติทั้งหมด
293560   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2554

หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ร.ต.ทวีลาภ เสนาฤทธิ์
ปลัดเทศบาล
081-9652012
นางสาวสุชัญญา พิมทอง
รองปลัดเทศบาล
0878110641
นางบุษยมาศ กู่ชัยภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
091-4183541
นางสาวสุพัฒน์ บรรณกิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
0-4330-6885
นายสุนทร ปากแข็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
094-6690113