เทศบาลตำบลห้วยยาง
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.huayyang.go.th
นายวินยง รับสมบัติ
นายวินยง รับสมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง
089-8645949
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
369393   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2554
ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลห้วยยาง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • บริการน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนซึ่ง...
  บริการน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนซึ่ง...
 • ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและ...
  ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและ...
 • จิตอาสา วันท้องถิ่นไทย
  จิตอาสา วันท้องถิ่นไทย
 • รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมแล...
  รวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมแล...
 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิสุนัขบ้า ...
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิสุนัขบ้า ...
 • คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วย...
  คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วย...
 • การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยก...
  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยก...
 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน...
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน...
 • วางลูกระนาดป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนโน...
  วางลูกระนาดป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนโน...
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง สมัยประ...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง สมัยประ...
 • เทศบาลตำบลห้วยยาง ออกตั้งหน่วยคัดกรอง...
  เทศบาลตำบลห้วยยาง ออกตั้งหน่วยคัดกรอง...
 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเท...
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเท...
 • โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนของศูนย์พัฒ...
  โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนของศูนย์พัฒ...
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระ...
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระ...
 • ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลกา...
  ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลกา...
 • โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี...
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี...
 • กิจกรรมร่วมงานรัฐพิธี เทศบาลตำบลห้วยย...
  กิจกรรมร่วมงานรัฐพิธี เทศบาลตำบลห้วยย...
 • โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจ...
  โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจ...
ว่าที่ร.ต.ทวีลาภ เสนาฤทธิ์
ว่าที่ร.ต.ทวีลาภ เสนาฤทธิ์
ปลัดเทศบาล
081-9652012
นายบัวลอย  จันทร์ร้อยเอ็ด
นายบัวลอย จันทร์ร้อยเอ็ด
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง
064-9907261
เทศบาลตำบลห้วยยาง

เลขที่ 191 หมู่ที่ 8 ถนนกระนวน-ท่าคันโท ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170
043-306885 043-306886 saraban@huayyang.go.th
089-8645949
081-9652012
043-306885
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลห้วยยาง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยยาง
โทร.043-306885

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลตำบลห้วยยาง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ
<< พฤษภาคม 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมจัดหางาน
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ศาลปกครอง
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • กรมสรรพากร
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมบัญชีกลาง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบรายงานและติดตามประเมินผล e-PlanNACC
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงบประมาณ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • โยธาไทย
 • โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)