เทศบาลตำบลห้วยยาง
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.huayyang.go.th
นายวินยง  รับสมบัติ
นายวินยง รับสมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง
089-8645949
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
293558   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2554

สมาชิกสภาเทศบาล

นายบัวลอย จันทร์ร้อยเอ็ด
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง
064-9907261
นายจรัญ เศษรักษา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง
087-2173648
นายวินิจ จันทวงษ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง
098-8963205
นายสมใจ ติวสร้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง เขต 1
091-3374391
นายหนูจันทร์ ซุยอุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง เขต 1
061-0949970
นายพิทักษ์ ปัญญานุชิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง เขต 1
080-6186861
นายวังชล มุลละม่อม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง เขต 1
062-3926529
นายสวาท ภูมิโยชน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง เขต 2
098-1049155
นายนิโรจน์ ยวนหมื่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง เขต 2
061-1406271
นายนคร ปัญญานุชิต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง เขต 2
084-7906871
นายจันทร์เพ็ญ เบ้ารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง เขต 2
082-2431730
นายบุญหลาย ว่องไว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยยาง เขต 2
093-4761628