เทศบาลตำบลห้วยยาง
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
https://www.huayyang.go.th
นายวินยง  รับสมบัติ
นายวินยง รับสมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง
089-8645949
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
102   คน
สถิติทั้งหมด
331379   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2554

คณะผู้บริหาร

นายวินยง รับสมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง
089-8645949
นายไสยา โทวันนัง
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง
061-0741901
นายบุญเทียน เหล่าก้อนคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง
087-2386673
นายสมหมาย ซุยอุ้ย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง
081-2815717
นางประไพร คำมูล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยยาง
093-5514862